Επισκευές αεροσυμπιεστών

Αναλαμβάνουμε κάθε συντήρηση, & επισκευή κάθε βλάβης του αεροσυμπιεστή σας, εμβολοφόρου ή κοχλιοφόρου με πλέον μεγάλη αμεσότητα.
Eπισκευάζουμε ότι ηλεκτρολογικό πρόβλημα υπάρχει. Επίσης κάνουμε περιέλιξη των μοτέρ σε περίπτωση καμένου ηλεκτροκινητήρα.
Ακόμη κατασκευάζουμε κατασυγασμένους αεροσυμπιεστές για κάθε χρήση. Πλήρη συνεργασία με όλα τα εργοστάσια στην Ελλάδας αλλά και με εργοστάσια Ευρώπης.