Επισκευή Σασμανόγρυλων

Οι σασμανόγρυλοι συχνά καταστρέφονται από διάφορους λόγους:

  • είτε από την υπερφόρτωση
  • είτε από κακή ποιότητα λαδιού
  • είτε από κακή χρήση
  • είτε ακόμη από μη ελεγχόμενο σέρβις
καθώς ξεχωρίζουν για την συγκεκριμένη εργασία που κατασκευάστηκαν θα πρέπει να λειτουργούν μόνο για αυτή χωρίς καμία υπερβολή χρήσης.
Eπιλέγουμε τα κατάλληλα ανταλλακτικά μεταλλικά και στεγανά τοποθετούμε το σωστό λάδι και παραδίδετε στον πελάτη με λειτουργεία σαν καινούργιο και φυσικά με εγγύηση επισκευής !!