Επισκευή ανυψωτικών μηχανημάτων

Επισκευάζουμε όλων των τύπων τα υδραυλικά ανυψωτικά!
Ψαλιδωτά ευθυγράμμισης, ανυψωτικά ψαλιδωτά ενός μέτρου και δίμετρα!
Είμαστε πιστοποιημένοι επισκευαστές από το υπουργείο και διαθέτουμε πιστοποιήσεις εργοστασίων για τον τρόπο επισκευής των ανυψωτικών!
Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα και πλήρες στοκ ανταλλακτικών, επίσης διαθέτουμε ίσως την μεγαλύτερη ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με εγχειρίδια κατασκευής, επισκευής και συντήρησης ανυψωτικών καθώς και ηλεκτρονικό τεχνίτη εάν αυτό ζητηθεί για την επισκευή κάθε ηλεκτρονικού εξαρτήματος!
Μετά από κάθε επισκευή του ανυψωτικού μηχανήματος σας, σας παρέχουμε πιστοποιητικό καλής λειτουργείας και νόμιμο έγγραφο από το υπουργείο που πλέον σας είναι απαραίτητο!
Διαφήμιση μας το μεγάλο και επώνυμο πελατολόγιο μας. Τα ανυψωτικά μηχανήματα διαθέτουν συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία ποτέ δεν πρέπει να ξεπεράσουμε η ακόμη και να διαφοροποιήσουμε.
Κάθε επισκευή μας γίνετε αφού ο πελάτης ενημερωθεί για το κόστος επισκευής και τον βαθμό ζημιάς .