Επισκευές υδραυλικών κουρμπαδόρων

Ένα ακόμα κομμάτι των εργασιών της εταιρείας μας είναι η επισκευή υδραυλικών κουρμπαδόρων, το πολύτιμο εργαλείο των υδραυλικών.
Επισκευάζονται ακόμη και εάν αυτοί είναι κινέζικοι με τοποθέτηση ευρωπαϊκών ανταλλακτικών πετυχαίνοντας το μέγιστο βαθμό της απόδοσης τους.
Κάθε επισκευή, γίνετε αφού πρώτα ενημερωθεί ο πελάτης για τον βαθμό ζημιάς και το κόστος επισκευής.